O cestě Tří králů a putování zlata, myrhy a kadidla

Příběh tříkrálový fascinuje lidi po staletí. Je plný tajemství, záhad a symboliky a zahalený do vůně myrhy a kadidla. Co všechno se skrývá za dobře známým příběhem o Třech králích, kteří přišli obdarovat malého Ježíška?

Proč přinesli právě zlato, myrhu a kadidlo už jsme v jednom z minulých článků psali. O význam jednotlivých darů se zajímají teologové z celého světa a podle většiny z nich představují v symbolické rovině především Ježíšovo poslání a úděl. Zlato pro krále, kadidlo pro bohy a myrha pro mrtvé. Kadidlo se v době vzniku křesťanství používalo hlavně jako vykuřovadlo a parfém, myrha jako olej k pomazávání a balzamování a zlato jako platidlo. Byly to jedny z nejcennějších surovin na světě a opatřit si je mohli jen vyvolení. Běžný člověk se k nim vůbec neměl šanci dostat.

Králové, nebo také mudrci či hvězdopravci, přišli s vzácnými dary do Betléma z východu.  Cesta jim trvala dvanáct dnů a absolvovali ji na velbloudu, koni a slonovi. Na většině vyobrazení ale bývají všichni na velbloudech. Uhádnete podle země původu, na kterém jel který zvířeti? Nejstarší Melichar byl král Persie, tedy na území dnešního Iránu, Pákistánu, Afganistánu, Tádžikistánu a severní Indie. Kašpar byl král Indie a Baltazar vládce Arábie, nejspíš z oblasti dnešní Saudské Arábie. Nebo také král Etiopie s černou pletí.

Možná nebyli tři, protože podle některých legend se měl na společnou cestu vydat i čtvrtý král Artaban. Ten prý Ježíškovi chtěl darovat tři vzácné drahokamy. Jeho velbloud kulhal, a proto král přijel na místo setkání s ostatními pozdě. Od té doby pak putoval za Ježíšem sám, ale řízením osudu se vždy minuli a nikdy se za Ježíšova života nepotkali. Drahokamy král během cest po světě daroval potřebným lidem. Na některých historických vyobrazeních jsou naopak králové namalovaní jen dva a někde je jich dokonce 12. Podle některých pramenů měli Kašpar, Melichar a Baltazar krátce po narození Spasitele zemřít. Vždyť jim prý bylo 109,112 a 116 let. Jiné zdroje zase uvádějí, že se stali poustevníky a společně rozjímali na odlehlém místě až do konce jejich dnů. Ostatky tří slavných mudrců můžete vidět v katedrále v Kolíně nad Rýnem v Německu. Jsou uložené v jednom z největších křesťanských relikviářů na světě.K darům se váže ještě jedna starší legenda, která vysvětluje původ vzácných surovin. Ta říká, že když Bůh vyhnal Adama a Evu z ráje, dal jim pro útěchu sebou na cestu právě zlato, myrhu a kadidlo. Adam cenné poklady pečlivě schoval v jeskyni v horách, kde přečkaly i potopu světa. Když voda po potopě opadla, z úkrytu je vyzvednul mytický pták Noah a předal lidem. Celé generace je pak opatrovaly a předávaly si je navzájem. Bájní ptáci, fénixové, si prý stavěli hnízda z větví kadidlových a myrhových stromů, které při hoření vydávají omamnou pronikavou vůni. Když hnízdo na konci ptákova života vzplálo, fénix shořel v oblacích vonného dýmu, aby se pak zrodil znovu z popela.

Další čtení o příběhu Tří králů najdete na blogu.

Kadidlové oleje z Ománu